Hakkımızda
  Vizyon-Misyon
  Stratejimiz
  Kalite Politikamız
  Sosyal Sorumluluk
 
 
Sosyal Sorumluluk 
 

SİMGROUP; odaklandığı tüm faaliyet alanlarında insan objesini ön planda tutmayı prensip edinmiştir. Birçok kişiye imkan kapısı olmanın yanı sıra, milli ve manevi konularda " Sağ elin verdiğinden, sol elin haberi olmayacak " düsturu ile gücü nispetinde çalışmalarda bulunmaktadır.